Rekreačné zariadenia usporiadané podľa lokality:

 Usporiadať zariadenia podľa ceny
 Pozrieť si kompletný cenník škôl v prírode s CK MV Tour pre šk. rok 2017/2018

 NÍZKE TATRY

 

 VYSOKÉ TATRY 

 

 ORAVA / KYSUCE

 

 KREMNICKÉ VRCHY

 TU 06

 POHRONIE

 

 INÉ LOKALITY:

    

Usporiadať zariadenia podľa ceny

ANIMAČNÉ PROGRAMY
do škôl v prírode