Kompletný cenník škôl v prírode pre školský rok 2017/2018:

Rekreačné
zariadenie
Typ
ceny
žiak
materská
škola
žiak
I. stupeň ZŠ
žiak
II. stupeň ZŠ
1 dospelá
osoba naviac
každá
ďalšia
dospelá
osoba naviac
 NT 01 pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jar 2018
81,-€ 81,-€ 89,-€ 81,-€ 89,-€
pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jeseň 2018
- - - - -
NT 03 pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jar 2018
74,-€ 74,-€ 77,-€ 74,-€ 77,-€
pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jeseň 2018
- - - - -
NT 02 pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jar 2018
84,-€ 85,-€ 89,-€ 85,-€ 89,-€
VT 01 pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jar 2018
79,-€ 83,-€ 87,-€ 83,-€ 87,-€
pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jeseň 2018
- - - - -
VT 05 pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jar 2018
89,-€ 93,-€ - 93,-€ 99,-€
VT 03 pobyt ŠvP 
6 dní 
(5 nocí)
jar 2018
- 117,-€ - 117,-€ 124,-€
VT 04  pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jar 2018
87,-€ 87,-€   96,-€ 87,-€  96,-€ 
OR 01 pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jar 2018 
91,-€ 91,-€ 91,-€ 91,-€ 91,-€
pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jeseň 2018 
 - -
-
 - -
OR 02  pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jar 2018 
83,-€  83,-€   87,-€   83,-€   87,-€  
pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jeseň 2018
-
-  -
-
-
OR 04 pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jar 2018 
84,-€ 84,-€ 84,-€ 84,-€ 87,-€
IN 03 pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jar 2018
89,-€ 91,-€ 93,-€ 91,-€ 93,-€
TU 06 pobyt ŠvP 
5 dní 

(4 noci)
jar 2018
 
69,-€ 69,-€ 75,-€  69,-€ 69,-€
pobyt LV 
5 dní 
(4 noci)
zima 2019
- - - - -
HR 03 pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jar 2018
110,-€ 110,-€ 110,-€ 110,-€ 110,-€
pobyt ŠvP 
5 dní 
(4 noci)
jeseň 2018
- - - - -
IN 04 pobyt ŠvP 
6 dní 
(5 nocí)
jar 2018
100,-€ 103,-€ 105,-€ 103,-€ 107,-€

 

Cena zahŕňa:

   Ubytovanie, 5-krát denne strava, pitný režim, vybavenie rozhodnutia RÚVZ, DPH.

Cena nezahŕňa:

   Príplatok za program, fakultatívny výlet, autobusovú dopravu.

Zľavy:

   1 pedagógovi na 10 detí garantujeme pobyt GRÁTIS. Suvenír od CK je pre každého účastníka grátis.


Animačný program - možnosti a cenník:

   Animačný program pre žiakov je možné si vybrať v kolónke "Zľavy a iné príplatky..." priamo na našej stránke vo formulári objednávky. Ponúkame možnosť večerného, klasického alebo komplexného animačného programu. 

   Večerný animačný program zabezpečujeme s profesionálnym vybavením a animátormi zvyčajne v čase od 19:00 do 21:00 hod.
   Klasický animačný program s témou alebo všeobecne zameraný prebieha v časoch zvyčajne od 14:00 do 15:30, od 16:00 do 17:50 a od 19:30 do 20:30.
  Komplexný animačný program prebieha táborovým štýlom - profesionálni vedúci oddielov zabezpečujú nepretržitú starostlivosť o deti a tvorbu programu celodenne okrem času vyhradeného na pedagogický proces - vyučovanie.

   Program a dozor zabezpečujú profesionálni animátori Cestovnej kancelárie MV Tour, ktorí sa tejto činnosti venujú celoročne. V rámci všetkých pobytov s komplexným animačným programom sa školy v prírode zúčastňuje aj delegát CK, na ktorého sa pedagógovia môžu kedykoľvek obrátiť.

Večerný animačný program za 19,-€ / pobyt 5 dní / osobu. *novinka
Klasický animačný program za 25,-€ / pobyt 5 dní / os.

Klasický animačný program s témou za 27,-€ / pobyt 5 dní / os.
Komplexný animačný program za 37,-€ / pobyt 5 dní / os.
Animačný program klasik pre II. st. ZŠ za 29,-€ / pobyt 5 dní / os.
Výberový animačný program (len na určité dni pobytu) za 8,-€ / deň / os.

Fakultatívny výlet v rámci pobytu 12,-€ / os.

Témy animačných programov

Minimálny počet detí pre realizáciu animačného programu alebo fakultatívneho výletu: 30 os.